Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 0486-460015
 • info@rivez.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Het schadeproces in 7 stappen

 1. U ontdekt schade en meldt dit bij ons.

 2. Zodra wij geïnformeerd zijn over de schade, kijken wij of er een verzekering loopt voor deze schade. Indien u niet zelf verzekerd bent voor de schade, maar u kunt de schade wel verhalen, kan het zijn dat wij u moeten verwijzen naar Schadehulp. Tegen betaling zullen zij uw schade gaan behandelen. Zie button links van dit scherm.
  Bij een grote of ingewikkelde schade overleggen wij met de maatschappij of er een expert ingeschakeld dient te worden. Als er geen expert wordt ingeschakeld, ga dan naar stap 6.

 3. Als wij een expert inschakelen neemt hij binnen 48 uur contact met u op en maakt als het nodig is een bezoekafspraak met u. Wij wijzen u ook op het recht van een contra-expert. Zie button links van dit scherm.

 4. De expert beoordeelt de oorzaak en omvang van de schade. Ook bespreekt hij wat u verder kunt verwachten in dit traject. Als de expert alle benodigde gegevens heeft, stelt hij een rapport op.

 5. Met behulp van dit expertiserapport beoordeelt de schadebehandelaar van de verzekeringsmaatschappij de dekking en de omvang van de uitkering.

 6. Wij worden geïnformeerd over de afhandeling van uw schade en nemen contact op met u.

 7. Indien de schade afgewikkeld kan worden, betalen wij u het schadebedrag. Bij grote schades (meer dan € 5000,=) en aanwezigheid van een Akte van Cessie, betaalt de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks degene die recht heeft op de schade-uitkering.

Wat kunt u doen om het proces te versnellen?
Om de schade goed en snel af te kunnen handelen, is het belangrijk dat wij over alle benodigde informatie beschikken. Via ons kunt u schadeformulieren, offertes, nota’s of bijvoorbeeld foto’s van de schade toesturen. Hoe sneller wij het dossier compleet hebben, hoe sneller wij uw schade kunnen afhandelen. Zo is het bijvoorbeeld handig als u alvast een lijst samenstelt van zaken die zijn beschadigd of ontvreemd.


Belangrijk om te weten


Akte van Cessie

Soms worden herstellers en/of schoonmaakbedrijven in de schaderegeling betrokken. U hoeft dan zelf niet in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een autoreparateur, schilder of schoonmaker over prijzen. Dat regelen wij voor u. De expert vraagt u dan een zogeheten Akte van Cessie te tekenen. Een akte van cessie is een verklaring waarmee u de verzekeringsmaatschappij machtigt om de uitkering aan een andere partij, bijvoorbeeld de reparateur, over te maken.


Nader onderzoek

In een enkel geval is er aanleiding tot nader onderzoek. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het voor ons of de expert lastig is om de schade te beoordelen. Soms is specialisme vereist om de exacte toedracht van de schade te achterhalen. Bijvoorbeeld de oorzaak van een brand. In dat geval schakelen wij een onafhankelijk onderzoeksbureau in. In het geval van een nader onderzoek zal de behandeling van uw schade langer kunnen duren dan de behandeltermijn die wij nastreven.